9

Killer

Si prenem com a punt de partida la vida d'un enterramorts a punt de ser jutjat per 157 assassinats podem caure en la temptació de creure que ens trobem davant d'una història sagnat i truculenta. Lluny d'això, K...