6

Voca People

“Vinguts del planeta Voca aterren a Barcelona els VOCA PEOPLE. Ens porten un espectacle d’èxit internacional que combina el beat box, el cant a capella i uns increïbles sons vocals que imiten tot tipus d’instru...