7

César debe morir

Ens trobem en un teatre just quan acaba la representació de Juli César, de Shakespeare. El públic aplaudeix i els llums s'apaguen. És el moment que els actors tornin a la seva condició de reclusos de la presó i...