8

Medea

El poder de l’art escènic resideix en la capacitat de traslladar la paraula del mite a l’estomac de l’espectador. Thomas Noone ha volgut participar en la mudança del vocable per mitjà del moviment i “com-moure”...