7

Sun

En el marc del festival Grec 2014 les propostes de dansa d’aquest any aposten amb força per les companyies europees de major renom de l’escena actual. Un d’ells ha estat Sun, el darrer espectacle de la companyi...