You, Me and the Apocalypse

You, Me and The Apocalypse

 Un grup de persones molt diferents estan tancades sota terra després de la notícia que un meteorit és a punt de col·lisionar amb el nostre món. Però el problema no resideix tant en la supervivència com en la c...

Hunderby, de Julia Davis

Com a producte televisiu contemporani, Hunderby (2012) és un cas únic. Al Regne Unit no hi ha res que s’hi assembli, ni tan sols remotament, i fora bo preguntar-se si ens trobem davant d’un d’aquells casos, poc...