7

Clicks

"Clicks és un espectacle musical en clau d'humor que repassa les cançons més escoltades de l'actualitat mitjançant un format modern i divertit. Quatre intèrprets porten a escena una variada selecció dels vídeos...