8

El Cavalier: El Sr.Thompson

Pulp Fiction Entre el western crepuscular i el millor de la literatura pulp, el autor de còmics Rich Tommaso broda un relat d'iniciació inspirat lliurement en la vida de l'escriptor Jim Thomson. Una apassionan...