6

The amazing Spider-Man (3D)

La vida del superheroi cinematogràfic s'ha tornat estranya. Ja no és només un personatge dual, amb poders extraordinaris, amb obligacions i en lluita constant contra el mal. Ara els superherois estan obligats a...

Las vidas posibles de Mr. Nobody

La vida és un camí ple de bifurcacions on cada decisió que prenem i cada intervenció de la sort o la casualitat ens fan recorre una ruta deixant-ne moltes altres de possibles enrera. I a la vegada ens té pregun...