IAN - ECC
8.5

IAN

IAN són les sigles d'Intel·ligència Artificial Neuromecànica, però també el nom d'un robot soldat creat per ajudar en situacions de combat en les quals les seves parts humana i robòtica es posen a prova. El ...