6

Freeheld, un amor incondicional

Mesos després d'haver-se presentat al Festival de San Sebastián, i de successius retrassos en l'estrena, arriba a la cartellera, "Freeheld". Film que una de les seves protagonistes i principals avaladores, Elle...