8

Distancia 7 minutos

“Coincidint cronològicament en el temps amb l’enviament i l’aterratge del robot espacial Curiosity, el Fèlix, un jove jutge, es veu obligat a abandonar la seva casa afectada per una plaga de tèrmits i instal•la...