Harry’s law

La llista de sèries de televisió amb advocats com a protagonistes és llarga: “Perry Mason”, “La ley de Los Ángeles”, “El guardià”, “Ally McBeal” i un munt més. Ara s'afegeix “Harry's law”, una nova sèrie de per...