6

Visitando el zoo de cristal

Es presenta al Teatre Tantarantana de Barcelona el cicle “Complicitats en Xarxa”, per fomentar l’intercanvi entre comunitats autònomes de les experiències teatrals de companyies modestes que probablement no gir...