Ultrabrutal

Abe Newman és un jueu que marxa a viure a Tel Aviv degut a una sobtada eufòria de Judaisme. Un bon dia escolta veus al seu cap i fent cas d’aquestes compra una càmera de 16mm i s'emporta al seu fill de set anys...