Mula Eastwood
7

Mula

Es diu que l’any 1970, quan es va estrenar Dos mulas y una mujer, Don Siegel, preguntat per la segona mula del títol –tenint en compte que els dos protagonistes només duen una bèstia de càrrega–, va respondre,...
Mula Eastwood
7

Mula

Se dice que en 1970, a raíz del estreno de Dos mulas y una mujer, Don Siegel, preguntado por la segunda mula del título -teniendo en cuenta que los dos protagonistas sólo llevan una bestia de carga-, respo...