5

Los retornados

Manuel Carballo aposta per una pel·lícula de zombies amb un plantejament diferent i presenta un producte ben rodat i narrat però amb uns problemes de guió importants, que acaben fent difícil que puguem gaudir d...