4

Si matéssim les mares

“Som els fills dels grans discursos, de les grans pretensions d’amagar les armes de control i vigilància sota doctrines pretesament democràtiques. Hem destruït els discursos, d’acord. Hem eliminat els referents...