Hunderby, de Julia Davis

Com a producte televisiu contemporani, Hunderby (2012) és un cas únic. Al Regne Unit no hi ha res que s’hi assembli, ni tan sols remotament, i fora bo preguntar-se si ens trobem davant d’un d’aquells casos, poc...