9.5

Informe per a una acadèmia

Hi ha una manera de fer teatre que, últimament, veig com la possible única sortida per treballar a Espanya; sense grans pressupostos, amb pocs membres en el repartiment, i fins i tot, un actor en escena. S'actu...