The Mist, el Musical

“The Mist Musical” és la primera producció de Stage Door Productions (Kim Planella, Marta Prieto i Iris Vilà), que neix amb la voluntat d’especialitzar-se en musicals. El seu fundador està reconegut com a direc...