8

Blackfish

Una de les escena clau dins el meu imaginari fílmic pre-adolescent està protagonitzada per un nen i una orca, el nen s’anomenava Jesse i l’orca Willy, qui no la recorda? En l’escena en qüestió Willy donava un g...