G Daniel Sanchez Pardos Columna Planeta
7.5

“G” de Daniel Sánchez Pardos

L'última novel·la de Daniel Sánchez Pardos corre el risc de ser recordada únicament per tenir a Gaudí com un dels seus protagonistes. I encara que és cert que subtitular el llibre com “La novel·la de Gaudí” és ...