8

La isla de los olvidados

Basat en una història real, el 1915, a l'illa de Bastoy, situada als fiords noruecs, va existir un correccional per a joves on se'ls utilitzava com a mà d'obra i eren exposats a vexacions i maltractaments. Que...