4

El desconocido del lago

En un llac amagat, alguns homes es troben per prendre el sol, banyar-se i sobretot, tenir trobades sexuals protegits pels arbres i herbes del bosc. En aquest marc en Franck s'enamora d'en Michel. D'alguna maner...