7

Breach

ECC Ediciones, amb bon criteri, s’està dedicant a editar alguns còmics de DC que ja tenen uns anys i que mai han tingut l’oportunitat de poder ser llegits aquí. Un d’ells és aquest que avui ens ocupa, “Breach”,...