6

El juez

Passada la dècada dels 90, les històries de trama judicial sense gaires complicacions i els drames familiars sense tampoc massa complexitat són més material de sèries de televisió i de sobretaules de cap de set...