8

El Havre

Hi ha poques oportunitats de trobar al cinema una producció amb un fons netament positiu. El Havre és un producte carregat de bons sentiments i d'una visió amable del que hauria de ser la humanitat. Costumisme ...