Superman. Fuerza. Grandes autores de Superman. Scott McCloud. ECC ediciones.
7

Superman: Fuerza

Scott McCloud, aparentment un “intrús” al món del comic-book de superherois, demostra habilitat en la seva personal recreació d'un Superman que recupera els valors fundacionals en una miniserie que destaca per ...