8

Turistas

Ben Wheatley  és un director amb presència regular a festivals però desconegut pel gran públic. La seva feina com a director a la televisió precedeix a una pel·lícula, "Kill List", que va passar per Sitges l'an...