6

Nix tu, Simona

El joc de la Beckett consta d’un espai que es descobreix com a l’explotació absoluta de la infinitat de sentits humans com a rols protagonistes. Es basa amb unes regles potents enfrontades per Aina Calpe recolz...