9.5

Bosque Ardora

El Mercat de les Flors transforma la sala Mac en un bosc ple de misteri i ambigüitats en el qual floreixen els instints animals més profunds. Dins d’aquest metafòric espai, capitaneja el joc la bailaora i cread...