The Mist, el Musical

“The Mist Musical” és la primera producció de Stage Door Productions (Kim Planella, Marta Prieto i Iris Vilà), que neix amb la voluntat d’especialitzar-se en musicals. El seu fundador està reconegut com a direc...

Informe per a un policia volador

Des de fa dos anys, el projecte T6 engegat pel TNC per promoure la creació teatral contemporània, compta amb el suport de la COSACA (Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya). És en aquest nou marc de co...